Devlet Simgeleri


Milli Arma: Doğuş tarihi 4 Haziran 1992’dir. İki meşhur mimar olan J. Malibekov ve S.Ualihanov tarafından oluşturulmuştur. Amblem daire şeklindedir ve geleneksel Kazak çadırı olan “yurt” veya göçebe çadırının çeşitli parçalarından meydana gelir; “şanırak” – tekerlek şeklinde ağaç çatı parçası, tunduk - keçe örtü, “kuldreuş” – yurtun iskeleti, “uık” iskelet için kuşak. Şanırağın iki tarafında altın kanatlı iki at – “tulpar” yer alır. Üstte ortada beş köşeli yıldız ve taban kısımda Kazakistan yazısı vardır. Amblemin ana renkleri altın rengi ve mavidir.

 

Devlet Bayrağı: Kazakistan Cumhuriyeti’nin Devlet Bayrağı dikdörtgen mavi kumaştandır. Bayrağın ortasında, 32 ışık huzmesinden oluşan güneş ve onun altında da bir bozkır kartalı yer alır. Sol kısımda milli motiflerden oluşan dikey bir hat vardır. Güneş, milli motifler, ışık huzmeleri ve kartal tasvirleri altın rengindedir.

 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Milli Marşı

Söz: Jumeken Najimedenov, Nursultan Nazarbayev

Müzik: Şemşi Kaldayakov

Altın güneş cennette,

Altın mısır bozkırda,

Yiğitlik efsanesi

Bu benim ülkem.

Zamanın sislerinde

Şanımız doğdu

Onurlu ve güçlü

Benim Kazak halkım Ülkem, ülkem

Senin çiçeğin olarak büyüyeceğim

Senin şarkın olarak söyleneceğim, ülkem!

Benim anavatanım, Kazakistan!

Sınırsız alanım var

Ve geleceğe açık bir yolum.

Bir bağımsızlığım,

Birleşmiş halkım var.

Eski bir dost gibi,

Mutlu ülkemiz,

Mutlu halkımız

Hoş geldin yeni çağ.