Kazakistan Hakkında


 

Kazakistan, (Kazakça: Kазаkстан, Qazaqstan, Rusça: Казахстан, Kazakhstán), resmi adıyla Kazakistan Cumhuriyeti. Orta Asya ve Doğu Avrupa arasında ülke. 2.727.300 km2 yüz ölçümü ile (Batı Avrupa'nın yüz ölçümü kadar) dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip dokuzuncu ülkesidir.

Komşuları olarak kuzeyde Rusya, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, doğuda Çin Halk Cumhuriyeti bulunur. Ülkenin ayrıca Hazar Denizi ve Aral Gölü'ne kıyısı vardır.

Coğrafi konumu  : Orta Asya’da, Çin’in kuzey batısında yer alır.

Ülke kısaltma adı: Kazakistan

Başkenti             : Astana  (10  Aralık  1997’den  itibaren) 

Yönetim biçimi    : Başkanlık Tipi Cumhuriyet

Başlıca kentleri   : Astana, Almatı,  Karaganda,  Çimkent,  Semipalatinsk,  
Pavlodar, Petropavlovsk, Taraz,  Türkistan,  Kökçetav, Turgay, Atırau

Bağımsızlık günü : 16 Aralık 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı)

Para birimi          : Tenge (KZT)  

Yüzölçümü          :  2.724.900 km2 

Nüfus                  :  15,4 milyon 

Nüfus artış oranı : %0,33 (2006 verileri)

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 66,89 yıl (2006 verileri)

Erkeklerde            : 61.56 yıl

Kadınlarda            : 72.52 yıl

Etnik yapı              : %53,4 Kazakistanlı, %30 Rus, %3,7 Ukraynalı, %2,5 Özbek %2,4 Alman, %1,4 Uygur, %6,6 diğer (1999)

Din                         : %47 Müslüman, %44 Ortodoks, %2 Protestan, %7 diğer

Diller                      : Kazakça.  Ayrıca  yaygın  olarak  Rusça. 

Okur yazar oranı   : 15 yaş ve üzeri için% %98.4 (1999 verileri)

Sınır komşuları       : Çin, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan

Denizler                 : Hazar Denizi

İklimi                      : Kıtasal iklim görülür, kışlar soğuk, yazlar sıcak geçer.
kobalt, bakır, molibden, kurşun, çinko, boksit, altın, uranyum

Trafik kodu            : KZ
Telefon kodu         : 7
İnternet uzantısı  : .kz

Türkiye’deki büyükelçilik bilgileri:
Tel                           : (312) 491 91 00
Fax                          : (312) 491 44 55
Web                         : www.kazakhstan.org.tr 
Adres                      : Kılıç Ali Sokak №6, Diplomatik site, OR-AN Çankaya/Ankara

Etnik Köken

Kazaklar Türk milletinin Kıpçak boyuna tabi olan bir halktır.Soy itibariyle Türk'tür ve Kazakistan dışında 30'dan fazla ülkede Kazak Türkleri bulunmaktadır.

Kazak sözcüğü Türkçe'de "sert" anlamına gelir.Ama bu Kazak Türkleri'nin şiddet yanlısı olduğu anlamına gelmez.

 

Tarihi

Çağdaş Kazakistan Öncesi Tarih

Çağdaş Kazak Türklerinin kökenleri 1400'lü yıllara kadar gitmektedir. 1400'lü yıllarda çeşitli Türk kavimlerinin bir araya gelmesiyle Orta Asya'da yeni bir boy doğmuştur. 1400'lü yıllar öncesinde Kazak toprakları pekçok Türk devletinin kurulduğu geniş bozkır alanlarıdır.

Kazak stepleri dahil Orta Asya'da Milattan Önce 5000-1200 yılları arası; Afayesnova, Andrenova ve Karasuk kültürleri gibi kültürleri yaşamıştır. Bu döneminden sonra Kazak steplerinde kurulan medeniyetler şöyle sıralanabilir: Sakalar, Xiongu, Çi-çi yönetimindeki Xiongu'lar, Aparlar, Göktürk Kağanlığı, Batı Göktürk İmparatorluğu, Hazarlar ve Bulgar Dönemi, II. Göktürk Kağanlığı, Türgiş Devleti, Arap Akınları, Karluklar ve Kimekler, Karahanlı Devleti, Oğuz Yabgu, Kıpçaklar, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar Devleti, Moğol Hakimiyeti, Altın Orda Devleti dönemleri.

Coğrafya

Kazakistan 2,7 milyon km² yüz ölçümü ile dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip dokuzuncu ülkesidir. Kazakistan bu yüz ölçümü ile Batı Avrupa yüz ölçümünden daha büyüktür. Ülkenin komşuları 6,846 kilometre ile Rusya Federasyonu, 2,203 kilometre ile Özbekistan, 1,533 kilometre ile Çin Halk Cumhuriyeti, 1,051 kilometre ile Kırgızistan, ve 379 kilometre ile Türkmenistan'dır. Önemli şehirleri başkent Astana, eski başkent Almatı, Karagandı, Çimkent, Semey,sözde başkent Akmola, Aktav, sözde başkent Baykonur ve Türkistan'dır. Halkın %28'u Hristiyan'dır, %66 Müslüman ,dır.%5 Ateist'dir.%1 diğerleri.

Nüfus

1926'da 3,713,000 olan nüfus 1959 yılında 1 milyon azalmıştır. 2006 verilerine göre 15,300,000 nüfusa sahiptir. 1989'da 16,464,000 olan nüfus 1999 nüfus sayımına kadar yıllık ortalama % 1’lik bir azalma ile 14,953,000'a düştü. 2000-2001 döneminde de düşme devam etmesine karşın, 2003-2004 döneminde azalış trendi durarak % 0.7 oranında artışla 14,951,000'a ulaştı. 2006 itibariyle nüfusun 15,300,000 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Etnik grupların dağılımı şöyledir: Kazaklar%59,2, Ruslar:%25,6, Ukrainler:%2,9, Alman:%1,4, Özbek:%2,9, Tatar:%1,5, Uygur:%1,5. Ülkedeki tüm Türk halkları biraraya koyulursa ülkenin %65,1'ine tekabül etmektedir.

Ekonomi

Bağımsızlığın ardından siyasi ve ekonomik istikrara kavuşan Kazakistan'da büyük petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezervleri bulunmaktadır.

Kazakistan doğal kaynakları ve coğrafyası itibarıyla önemli bir ülkedir. Hacim ve çeşit bakımından mineral ve hammadde yatakları ile dünyanın sayılı ülkelerinden biridir.

Kazakistan'da 1225 çeşit mineral ihtiva eden 493 yatak bulunmaktadır. Uranyum, krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliği itibarıyla dünya ikincisi, mangan itibarıyla dünya üçüncüsü, bakır itibarıyla de beşincisidir. Kömür, demir ve altın rezervleri itibarıyla Kazakistan dünya sıralamasında ilk on ülke arasında, doğalgaz, petrol ve alüminyum rezervleri itibarıyla da, sırası ile ilk on iki, ilk on üç ve ilk on yedi ülke arasında yer almaktadır. Kazakistan'da 1996 yılında dünyanın en büyük üçüncü altın madeni bulunmuştur.

Ülkenin mineral ve hammadde üretimi ise, kendi ihtiyacının çok üstündedir. Bu nedenle metalik bizmut, süngersi titanyum, kil ve rafine bakır, mangan ve konsantreleri üretiminin yüzde 90'ı, petrol, metalik kurşun ve çinko üretiminin yüzde 80'i ile doğalgaz, kömür, demir cevheri ve krom üretiminin de yüzde 50'den fazlası ihraç edilmektedir. Kazakistan toprakları altında keşfedilmiş maddi zenginlik 2 trilyon ABD Doları'ndan fazladır.

Türkiye ile ilişkileri

Türkiye Cumhuriyeti, 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden 15 dakika sonra bu ülkeyi tanımıştır. Kazakistan Cumhuriyeti'nde 1994 yılından bugüne yaklaşık 3000 yabancı ortak girişim (JV) faaliyet göstermekte olup, Kazakistan'a yapılan yabancı sermaye yatırımları 8 milyar ABD Doları'na ulaşmıştır. Bu miktar yaklaşık 16 yıllık bir bağımsızlık geçmişi olan bir ülke için büyük önem arz etmektedir. Bu büyüklükte sermaye girişi, ülkenin eski üretim alt yapısını rehabilite etmekte olduğu ve ekonomiye süratle yeni tesislerin kazandırıldığı anlamına gelmektedir. Eldeki tüm veriler incelendiğinde, yaklaşık 1.5 milyar ABD Doları'na yaklaşan yatırım hacmi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kazakistan Cumhuriyeti'nde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. Türk iş adamlarınca Kazakistan'da gerçekleştirilen yatırımlar daha çok ticaret, telekomünikasyon, otel işletmeciliği, tarım ürünleri üretimi, süpermarket işletmeciliği, matbaacılık, petrol ürünleri, gıda, tuğla, demir-çelik, bakır, tekstil ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında daha çok müteahhitlik ve ticari faaliyetlerde bulunan Türk şirketleri, son yıllarda Kazakistan içerisinde süratle mal ve hizmet üretimine yönelmeye başlamışlardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin Kazakistan'daki yatırımlarına bakıldığında bu ülkelerin daha çok petrol ve gaz endüstrisi, elektrik ve madencilik gibi sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalarının bugüne kadar Kazakistan'da gerçekleştirmiş olduğu müteahhitlik hizmetlerinin 2 milyar ABD Doları üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Eyaletler

AKMOLA EYALETİBATI KAZAKİSTAN EYALETİKARAGANDI EYALETİ
AKTÖBE EYALETİDOĞU KAZAKİSTAN EYALETİKIZILORDA EYALETİ
ALMATI EYALETİGÜNEY KAZAKİSTAN EYALETİKOSTANAY EYALETİ
ATIRAU EYALETİJAMBUL EYALETİKUZEY KAZAKİSTAN EYALETİ
MANGISTAU EYALETİPAVLODAR EYALETİ 

Bilgiler katiad.kz ve wikipedia'dan alınmıştır.